En kort historie om Heimdal

I ca. år 1900 var dette lille hus bygget på heden. Man levede af at holde får, som græssede på heden. Landbrug blev mere udbredt i Jylland, og man gik i gang med at dyrke heden op til landbrugsjord. Christian Nicolai Valdemar Pedersen (Dortes farfar) opfandt Al-ploven som var en stor hjælp til dette formål.

Sammen med Hedeselskabet,  Professor Weis og Doctor Hasselbalch byggede min farfar Heimdal. Heden blev pløjet om, så korn og kartofler kunne dyrkes.

Over årene har produktionen skiftet ift., hvad gav mening økonomisk. Heimdal var den første kvæggård i Danmark til at indføre løstgående køer i sengebåse. Det skete i tiden, hvor min far Kjeld Svenstrup Pedersen drev gården.

Køerne blev sat ud sidst i 80´erne, da politiske beslutninger, og indtrædelse i EU, åbnede en tilskudspulje, som talte for at sætte malkekvæget ud. Derefter blev dyreholdet slagtesvin.

Fra 2010 er Heimdals jorde lejet ud til en nabolandmand. Der er ophørt med kartoffelproduktion og svinehold. Det har givet plads i nogle af bygningerne til nytænkning. Derfor forsøges der nu med produktion af nye og bæredygtige proteinkilder i form af insekter. På den måde bliver der fortsat tænkt innovativt på Heimdal, og jeg er stolt af at føre denne tradition videre fra mine forfædre.

Dorte Svenstrup